my_sleza

Mając na uwadze wspólne dobro, którym jest upowszechnianie kultury fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych sympatycy, kibice i działacze sportu powołują Stowarzyszenie My!Ślęza. Wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu fair play, nauka współpracy w grupie, odpowiedzialności za drugą osobę, a także chęć pomocy w budowie ośrodka sportowego, w którym dzieci i młodzież wraz z rodzinami będą mogły aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas to cele jakie chce realizować Stowarzyszenie My!Ślęza.

Prezes
Justyna Łazarewicz

Wiceprezes
Agnieszka Kulejewska

Skarbnik
Maciej Kociemski

Komisja rewizyjna
Edyta Szymańska, Robert Sawicki, Grzegorz Mielcarek

Aby przystąpić do Stowarzyszenia, należy wypełnić poniższą deklarację i przesłać ją na adres biuro@slezawroclaw.pl. Na ten adres można także przesyłać wszelkie pytania dotyczące działalności Stowarzyszenia My!Ślęza. Chęć przystąpienia do Stowarzyszenia można wyrazić także dzwoniąc do pani Justyny Łazarewicz (tel. 605 911 017, justyna.lazarewicz@slezawroclaw.pl).

Deklaracja czonkostwa indywidualnego (.DOC)

Deklaracja czonkostwa indywidualnego (.PDF)