1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław Spółka Akcyjna
al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
biuro@slezawroclaw.pl
tel. +48 882 097 624
www.slezawroclaw.pl
nr konta: 86 1240 3464 1111 0010 6046 5673

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000555900
NIP 8992766949
Regon 361456074
Kapitał zakładowy 400.000 PLN

 

Prezes Zarządu
Katarzyna Ziobro-Franczak
k.ziobro@slezawroclaw.pl

Dyrektor Klubu
Paweł Malczewski
+48 882 097 615
p.malczewski@slezawroclaw.pl

Biuro prasowe
Paweł Kucharski
Rzecznik prasowy
+48 692 001 808
+48 728 357 714
p.kucharski@slezawroclaw.pl 

Marketing
marketing@slezawroclaw.pl

Menedżer ds. marketingu
Piotr Zadumiński
+48 882 097 607
p.zaduminski@slezawroclaw.pl

Kierownik pierwszej drużyny
Marcin Gładysław
+48 514 074 361
m.gladyslaw@slezawroclaw.pl