Strona w przygotowaniu.

W listopadzie ukaże się wyjątkowy, 700-stronicowy album o historii Ślęzy Wrocław.