Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich i zasady obowiązujące
przedstawicieli mediów w sezonie 2016/2017 rozgrywek Basket Ligi Kobiet

1. Prawo do zasiadania na trybunie prasowej, dostępu do miejsc przeznaczonych dla przedstawicieli mediów oraz wstępu na konferencje prasowe mają wyłącznie osoby posiadające akredytacje wydane przez 1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław.

2. Akredytacje prasowe przyznawane są decyzją Działu Marketingu Ślęzy Wrocław na podstawie wypełnionych formularzy akredytacyjnych.

3. Wnioski akredytacyjne należy przesyłać na adres p.kucharski@slezawroclaw.pl od 1 września 2016 roku do końca sezonu 2016/2017 Basket Ligi Kobiet.

4. Akredytacja całosezonowa dotyczy wszystkich meczów ligowych, pucharowych i towarzyskich, jakie w sezonie 2016/2017 rozegra w roli gospodarza zespół Ślęzy Wrocław.

5. Akredytacja jest bezpłatna.

6. Przyznana akredytacja jest imienna i upoważnia do wejścia do hali wyłącznie osobę, na której nazwisko została wydana.

7. Nazwiska dziennikarzy, którym zostały przyznane akredytacje stałe, zamieszczane zostaną na stronie internetowej www.slezawroclaw.pl.

8. Akredytacje będą wydawane na godzinę przed rozpoczęciem każdego spotkania. Odbiór akredytacji będzie możliwy w oznaczonym miejscu.

9. Akredytację należy okazywać ochronie w okolicach parkietu. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i organizatorów. Dotyczy to również konferencji prasowych.

10. Przedstawicieli mediów obowiązują zasady etyki dziennikarskiej i profesjonalnego zachowania wobec innych uczestników meczu.

11. Dziennikarze, podobnie jak inne osoby niezwiązane bezpośrednio z meczem, nie mają prawa wejścia na parkiet.

12. Wywiady z zawodniczkami i trenerami w formie wideo prosimy przeprowadzać na tle ścianki sponsorskiej.

13. W sprawach kontaktów (wywiadów, realizacji materiałów dziennikarskich) z zawodnikami, członkami sztabu szkoleniowego czy Zarządu Klubu, należy kontaktować się z Pawłem Kucharskim, pod adresem p.kucharski@slezawroclaw.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów 728 357 114 oraz 692 001 808.

14. Dziennikarze w swoich materiałach zobowiązani są do używania aktualnego herbu Klubu, bieżących zdjęć zawodników i sztabu szkoleniowego.

15. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione na trybunie prasowej, w sali konferencyjnej i innych dostępnych dla mediów miejscach.

16. Klub ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich.

Wniosek akredytacyjny na mecze w sezonie 2016/2017 w formacie .pdf

Regulamin przyznawania akredytacji na sezon 2016/2017 w formacie .pdf

Kontakt z rzecznikiem prasowym:
Paweł Kucharski
p.kucharski@slezawroclaw.pl
tel. 692 001 808 i 728 357 114