Joanna Czarnecka Zuzanna Sklepowicz
Sharnee Zoll Patrycja Jaworska
Sandra Linkeviciene Agnieszka nieek
Julia Tyszkiewicz Magorzata Zuchora
Anna Matras Marta Wdowiuk
Dorota Mistygacz Katarzyna Krel
Magdalena Leciejewska Egle Sulciute
Chay Shegog